Om kampanjen

Med kampanjen #alkoholstör vill vi uppmärksamma hur unga påverkas av de 13 340 inslag av alkoholreklam och alkoholbudskap de möter varje år.

Bidra till alkoholstörningsjouren

Uppmärksamma och/eller anmäl alkoholreklam genom att bidra till vår alkoholstörningsjour.

En forskningsöversikt visar tydligt att ungas konsumtion ökar och debutåldern sänks för varje reklaminslag de exponeras för. Med sociala medier har ett nytt medielandskap öppnats som har gjort det svårare att avgöra vad som är reklam och inte. Idag nås unga av alkoholreklam via tidningar, TV och sociala medier. Det gör att de ständigt omges av alkohol.

Alkoholindustrin lägger i snitt nästan tre miljoner per dag på att få fler människor att dricka mer alkohol oftare. Tre miljoner per dag – på att störa. Den sammanvägda forskningen visar att alkoholreklam leder till lägre debutålder för alkohol och ökad alkoholkonsumtion bland unga. Det räcker nu. Därför vill vi nu tillsammans med er se till att alkoholreklamsutredningen lägger skarpa förslag för att sociala medier ska bli fritt från alkoholreklam. Håll sociala medier fria från alkoholstörningar.